Жители российского города помолились на пескотряс

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on VKShare on Google+Share on Tumblr