Забитого насмерть табуретом за ношение юбки звали Александр Сергеевич Пушкин

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on VKShare on Google+Share on Tumblr