Волочкова напомнила Лободе о своем превосходстве на шпагате

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on VKShare on Google+Share on Tumblr