Трейдерам Лондонской биржи металлов запретят выпивать на работе

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on VKShare on Google+Share on Tumblr