По делу о хищениях в клинике Мешалкина задержан профессор Покушалов

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on VKShare on Google+Share on Tumblr