100 тонн лука с гектара собирают крестьяне Туркестанской области

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on VKShare on Google+Share on Tumblr